Flytta hit

Här byggs ägande-, bostads- och hyresrätter parallellt. Gator, markarbeten och busshållsplatser görs i ordning i god tid före inflyttning i respektive kvarter.

Här nedan finns en sammanställning av aktuella bostäder i Västra Eriksberg. Intresseanmälan görs på respektive bolags hemsida. För att se var aktuell lägenhet ligger kika gärna på vår karta.  

För mer information om parkeringsgarage i Västra Eriksberg se Europark.

Dockan

Runt torrdockans långa vattenspegel grupperas husen i öst-västlig riktning, så att det bildas fyra kvarter på ömse sidor om dockan. Här lever du stadsliv med promenadstråk, serveringar och butiker på de breda kajerna, kryddat av båt- och bryggfolkets aktiviteter.

Hushöjderna i kvarteren runt torrdockan varierar från sju till tio våningar, med takvåningar som bildar burspråk mot dockan. På den västra sidan om dockan ligger kvarterens gårdar, som har låga gårdshus, upphöjda en våning på underliggande källarvåning. På den östra sidan ligger garagen nedsänkta och de grönskande gårdarna med låga gårdshus ansluter direkt mot kajstråket.

Dockan innehåller cirka 770 bostäder och har lokalytor för verksamheter i markplanet vid de viktigaste stråken, längs kajen och vid centrumtorget i den inre delen. Dockan är idag till stor del bebott i och området beräknas vara helt klart under 2016.

1. Brf Albertina, Riksbyggen, ca 90 bostadsrätter, inflyttning 2016
2. Brf Skeppsbyggaren, JM, 89 bostadsrätter, inflyttning 2015

 

Platån

Högt, och delvis skyddat av Kvarnberget, ligger Platån med radhus och låga flerbostadshus. Områdets främsta tillgång är Kvarnbergets grönska, slingrande stigar och utsiktsplatser.

Här hittar du ett småskaligt boende i trevåningshus och flerbostadshus med en fjärde indragen våning. Miljön är trivsam med skyddade torgbildningar, gröna omgärdade gårdar och små gångvägar mellan radhusens trädgårdar.

Husen och gårdarna ligger något förhöjda i förhållande till gatunivån, vilket ger en naturlig gräns mellan det offentliga och privata rummet. Samtliga gator i området är körbara med bil och kompletteras av små gångvägar genom kvarteren.

Platån innehåller cirka 570 bostäder, varav ungefär 70 är radhus. I anslutning till torgbildningarna finns lokaler i kvartershörnen och där utvidgas trottoarerna för att ge möjlighet till uteserveringar och andra mötesplatser. Området är idag till stor del bebott och beräknas helt färdigställt under 2016.

1. Brf Flatön, HSB, 90 bostadsrätter, inflyttning 2015


Kajen

Den väl avgränsade strandremsan mellan torrdockan, berget och Färjenäsparken, med tio tvärställda hus, bildar området Kajen. Här bor man i ett vackert söderläge med hamnlivet på ena sidan och Färjenäsparkens natur på den andra. Hushöjderna sjunker från tio våningar i öster, där bockkranen dominerar, till sex våningar i väster vid den småskaliga Färjenäsparken.

Husen lånar sin karaktär från Färjenäsparken med en skarpt skuren yta i sten mot öster och en livligare något lägre fasad mot väster. Gårdarna mellan husen vid älven ligger något förhöjda med breda sittvänliga trappor ut mot kajstråket. Mellan husen mot berget ligger gårdarna på överdäckade källare och parkeringar, vilket ger bra utsikt mot älven och skapar en naturlig övergång till Kvarnbergets högre nivåer. Från gårdarna leder breda sittbara trappsteg av trä ner till gatan mellan husen.

Kajen innehåller omkring cirka 350 bostäder med lokaler i några av husens markplan. Parkeringsplatser finns i garage under husen. Första byggstart beräknas ske under sista kvartal 2013 och vara helt färdigställt under 2019.

1. Brf Kajen 1, PEAB, 87 bostadsrätter, inflyttning 2016
2. Brf Kajpromenaden, NCC, 63 bostadsrätter, inflyttning 2016
3. Kajen 3, JM, ca 71 bostadsrätter, inflyttning 2017
4. Brf Salteriet, Riksbyggen, ca 65 bostadsrätter, inflyttning 2018.
5. Brf Skaftö, HSB, ca 45 bostadsrätter, inflyttning 2019

13 oktober, 2011

  • VEriksberg_214x268_VR
    VEriksberg_214x268_filmpuff