Det här hittar du i området

För en större bild av kartan kika här.

 

Vem har kvarteret var                            Parker och grönområden

                                                            

Vit prick, röd text                                        Grön prick, vit text

1. Bostadsbolaget                                       1. Färjenäsparken

2. Egnahemsbolaget                                   2. Färjenästerrassen

3. HSB                                                       3. Pölsebobacken

4. JM                                                         4. Krokängsparken

5. NCC                                                       5. Vassparken

6. PEAB                                                     6. Eriksbergsparken

7. Riksbyggen                                            7. Sörhallsberget

      8. Allmän plats

Praktiska saker                                        9. Lekplats

                                                          10. Idrottsplats

Gul prick, vit text

1. Återvinningsstation

2. Sopsugsterminal

3. Besöksparkeringsplats                            Service och skolor

4. Båtplatser GREFAB                                

5. Driving range                                         Röd prick, vit text

5. Gym                                                      1. Eriksbergs köpcenterHotel 11

6. Bowlinghall                                            2. Hotel 11

4. Skola/barnomsorg                                  3. Bilpool  3. Planerad bilpool (röd prick, gul text)

 

Teckenförklaring


 

26 juni, 2013

  • VEriksberg_214x268_VR
    VEriksberg_214x268_filmpuff