KontaktuppgifterBostäder och lokaler
Bostadsbolaget

Telefon 031-731 50 00 www.bostadsbolaget.se

Egnahemsbolaget
Telefon 031-707 70 00 www.egnahem.com

HSB
Telefon 010-44 220 00 www.hsb.se/goteborg

JM
Telefon 031-703 57 00 www.jm.se/gbg

NCC
Telefon 031-771 50 00 www.boende.ncc.se

PEAB
Telefon 031-700 84 00 www.peabbostad.se

Riksbyggen
Telefon 0771-86 08 60 www.riksbyggen.se

Älvstranden Utveckling
Telefon 031-368 96 00 www.alvstranden.com

 

Kommunikationer

Västtrafik
Telefon 0771-41 43 00 www.vasttrafik.se

 

Båtplatser

GREFAB
Telefon 031-80 58 00 www.grefab.se

 

Barnomsorg

Lundby stadsdelsnämnd

Telefon 031-366 70 94 www.goteborg.se/lundby

Utbildning
Låg-, mellan- och högstadium
Telefon 031-366 70 94 www.goteborg.se/lundby

Gymnasieskolor
Telefon 031-366 70 00 www.goteborg.se/lundby

Högskolor
Göteborgs Universitet Telefon 031-786 00 00 www.gu.se
Chalmers Tekniska Högskola Telefon 031-772 10 00 www.chalmers.se


Samfällighetsföreningar

Anläggningar, som t ex sopsug och vissa parkeringsytor, ägs gemen- samt av fastigheterna via samfäl- lighetsföreningar. Har du frågor eller önskemål vänder du dig dock direkt till din bostadsrättsförening eller fastighetsägare.

 

Sopsugsanläggning

Sopsugen är en gemensamhetsanläggning som ägs av Eriksbergs samfällighetsförening, www.eriksbergssamfallighet.hemsida24.se

Förvaltning och felanmälan sköts idag av GUAB.

GUAB
Telefon 031-51 52 40
www.guab.se
E-post info@guab.se

 

Parker, grönområden och torg

Göteborg Stad
Park- och naturförvaltningen
Telefon 031-365 00 00
www.goteborg.se/parkochnatur
Kundtjänst 031-15 00 17
E-post 150017@goteborg.se

 

Gator

Göteborg Stad
Trafikkontoret
Telefon 031-365 00 00
www.goteborg.se/trafikkontoret
Kundtjänst 031-15 00 17
E-post 150017@goteborg.se

 

Bilpooler

Hisingens Bilkooperativ
Telefon 0708-18 54 76 www.hisingensbilkooperativ.se

Sunfleet
Telefon 0771-590 600 www.sunfleet.com

3 maj, 2013

  • VEriksberg_214x268_VR
    VEriksberg_214x268_filmpuff