Om Västra Eriksberg


I Västra Eriksberg skapar vattnet, hamnen, varvshistorien och do my homework for me write my paper naturen essay writers förutsättningar för ett fantastiskt boende. Här byggs under en tolvårsperiod byggas ca 2200 nya bostäder med olika upplåtelseformer, skola och grönområden. Redan har många människor valt att flytta hit.

Här finns många parker och grönområden, både vid vattnet, på kajerna och i de olika ministadsdelarna. Störst är Färjesnäsparken do my book report i väster. Som även är Norra Älvstrandens största park med stora gräsytor, lek- och idrottsplats, servering, promenadstigar och utsiktsplatser. Allt talar för att Västra Eriksberg blir ett av de mest do my homework for me write my paper attraktiva bostadsområdena i Göteborg.

Norra Älvstranden har på drygt tio år utvecklats från tomma varvsområden till modern stadsbebyggelse. När de stora varven försvann och varvsepoken i Göteborg upphörde i slutet av 1970-talet fanns enorma outnyttjade markytor och tomma byggnader kvar. När förnyelsearbetet med Norra Älvstranden så smått startade i mitten av 1980-talet fanns cirka 300 bostäder, framförallt på Slottsberget, på det 250 ha stora området mellan Älvsborgsbron och Göta Älvbron.

Ett kvalitetsprogram och en ny översiktsplan för Norra Älvstranden togs fram och i slutet av 1980-talet startade byggandet av den Goda Staden i de centrala delarna av Eriksberg, på Lindholmen och LundbyStrand. Under de senaste åren har utvecklingsarbetet varit koncentrerat till Sannegårdshamnen och Lindholmspiren. Nu pågår förnyelsen av Västra Eriksberg.

Vid frågor och synpunkter som rör områdets färdigställda gator, parker och torg kontakta kommunens kundtjänst på:
Tel: 031-150017
E-post: 150017@goteborg.se

För att upptäcka framtidens Västra Eriksberg kika gärna på vår film nedan eller besök vår webbaserade 3D-modell och navigera dig runt på egen hand.

 

13 oktober, 2011

  • VEriksberg_214x268_VR
    VEriksberg_214x268_filmpuff