Området och dess delar

 

Västra Eriksberg består av fem ministadsdelar som tillsammans do my homework write my essay for me bildar en harmonisk helhet. Området präglas framförallt av minnena från varvsepoken; stapelbädd 6, torrdockan och bockkranen, men också av Färjenäsparken i väster. Hamnkaraktär kompletteras av parkmiljö och de låga delarna nere vid vattnet får sina motpoler i parkens berg och den högt liggande platån norr om custom essay berget i Färjenäsparken. Fem ministadsdelar anpassas efter områdets olika förutsättningar och samspelar inbördes, liksom med de historiska minnesmärkena och nivåskillnaderna.

Kvarteret Stapelbädden i öster, som får sin karaktär av de sluttande betongelementen i strandkanten, bildar övergång mellan den befintliga bebyggelsen på Maskinkajen och den runt torrdockan. Hamnkänslan runt torrdockan, liksom bockkranens storlek, är det som book review writing services utmärker kvarteren i Dockan. De tre punkthusen i Backen tar upp bockkranens höjd och skapar en övergång till Färjenäsparken väster om husen.

Delvis i skydd av berget i Färjenäsparken och i direkt närhet till bergets promenadstigar och utsiktsplatser ligger Platån, ett område med parkliknande karaktär där en låg och ombonad bebyggelse skapar skyddade gårdar.

Med Färjenäsparken i ryggen och hela hamninloppet för sina fötter ligger de tio do my homework write my essay for me punkthus som bildar Kajen. I väster lägre hus för att möta Färjenäsparken och i öster något högre för att ta upp bockkranens stora skala.

En stor tillgång för Västra Eriksberg och Norra Älvstranden är Färjenäsparken, som med berg, stigar och historiska minnesmärken, är en utmärkt plats för rekreation och fritidsaktiviteter.

1. Stapelbädden

Områdets femvåningshus, med indragna takvåningar, bildar tre kvarter som har ett gemensamt gårdsrum, i vilket det ligger fem ”stadsvillor” med tre våningar.

Här bor du behagligt i ett långsmalt parkrum som öppnar sig ut mot älvens vatten i söder. Vid strandkanten bildar Vassparken ett offentligt rum som är tillgängligt för alla. Stapelbädden korsas av två gång- och cykelstråk i öst-västlig riktning, vilket på ett naturligt sätt skapar de tre kvartersbildningarna.

Stapelbädden innehåller 389 bostäder och har lokalytor för verksamheter i markplanet vid de viktigaste stråken, längs kajen och vid torgbildningarna. Stapelbädden är idag färdigställt och inflyttat.

2. Dockan

Runt torrdockans långa vattenspegel grupperas husen i öst-västlig riktning, så att det bildas fyra kvarter på ömse sidor om dockan. Här lever du stadsliv med promenadstråk, serveringar och butiker på de breda kajerna, kryddat av båt- och bryggfolkets aktiviteter.

Hushöjderna i kvarteren runt torrdockan varierar från sju till tio våningar, med takvåningar som bildar burspråk mot dockan. På den västra sidan om dockan ligger kvarterens gårdar, som har låga gårdshus, upphöjda en våning på en underliggande parkeringsvåning. På den östra sidan ligger garagen nedsänkta och de grönskande gårdarna med låga gårdshus ansluter direkt mot kajstråket.

Dockan innehåller ca 770 bostäder och har lokalytor för verksamheter i markplanet vid de viktigaste stråken, längs kajen och vid centrumtorget i den inre delen. Dockan är idag ett delvist bebott området och beräknas vara helt klart under 2016.

3. Backen

Området är övergång mellan hamnkaraktären i Dockan och naturen i Färjenäsparken i väster. På den svagt sluttande parkytan, som utjämnar höjdskillnaderna mellan kajen och berget, byggs tre punkthus, tolv våningar höga, på en gemensam sockelvåning.

Här bor man med kajlivets puls och den sluttande parkens grönska i anslutning till husen. Parken, med lekplats, har promenadvägar som leder upp till Kvarnbergets naturstigar och utsiktspunkter. Via husens triangelformade gårdar når man torrdockans kaj med sitt båt- och bryggliv.

Backen innehåller 145 bostäder. Sockelplanet, som innehåller kvarterets garage, har lokalytor för verksamheter ut mot gatan i öster. Backen är idag till viss del bebott och beräknas helt färdigställt under 2014.

4. Platån

Högt, och delvis skyddat av Färjenäsparken, ligger Platån med radhus och låga flerbostadshus. Områdets främsta tillgång är Färjenäsparkens grönska, slingrande stigar och utsiktsplatser. Här hittar du ett småskaligt boende i trevåningshus och flerbostadshus med en fjärde indragen våning. Miljön är trivsam med skyddade torgbildningar, gröna omgärdade gårdar och små gångvägar mellan radhusens trädgårdar.

Husen och gårdarna ligger något förhöjda i förhållande till gatunivån, vilket ger en naturlig gräns mellan det offentliga och privata rummet. Samtliga gator i området är körbara med bil och kompletteras av små gångvägar genom kvarteren.

Platån innehåller cirka 570 bostäder, varav ungefär 70 är radhus. I anslutning till torgbildningarna finns lokaler i kvartershörnen och där utvidgas trottoarerna för att ge möjlighet till uteserveringar och andra mötesplatser. Området är idag till stor del bebott och beräknas helt färdigställt under 2016.

5. Kajen

Den väl avgränsade strandremsan mellan torrdockan, berget och Färjenäsparken, med tio tvärställda hus, bildar området Kajen. Här bor man i ett vackert söderläge med hamnlivet på ena sidan och Färjenäsparkens natur på den andra. Hushöjderna sjunker från tio våningar i öster, där bockkranen dominerar, till sex våningar i väster vid den småskaliga Färjenäsparken.

Husen lånar sin karaktär från Färjenäsparken med en skarpt skuren yta i sten mot öster och en livligare något lägre fasad mot väster. Gårdarna mellan husen vid älven ligger något förhöjda med breda sittvänliga trappor ut mot kajstråket. Mellan husen mot berget ligger gårdarna på överdäckade källare och parkeringar, vilket ger bra utsikt mot älven och skapar en naturlig övergång till Kvarnbergets högre nivåer. Från gårdarna leder breda sittbara trappsteg av trä ner till gatan mellan husen.

Kajen innehåller omkring cirka 350 bostäder med lokaler i några av husens markplan. Parkeringsplatser finns i garage under husen. Första byggstart beräknas ske under sista kvartal 2013 och vara helt färdigställt under 2019.

 

14 oktober, 2011

  • VEriksberg_214x268_VR
    VEriksberg_214x268_filmpuff