Parker och trädgårdar

 

Västra Eriksberg får många parker av olika karaktär, både vid vattnet, på kajerna och i de olika ministadsdelarna. Störst är Färjenäsparken i väster, vilken kompletteras av andra mindre parker. Kvarterens öppna gårdslösningar erbjuder grönskande stråk mellan husen.

1 Färjenäsparken

Längst i väster ligger områdets och Norra Älvstrandens största park med stora gräsytor, lekplats, servering, promenadstigar och utsiktsplatser. I parken hittar man olika områden som till exempel en björkdal, en körsbärsdal, en ekdal och gamla trädgårdar. Här finns också historiska minnesmärken som Karl IX:s kyrkoruin. Dessutom finns utegym, konstgräsplan, basketplan, hundrametersbana samt steetplaza för skateboard och BMX. Färjenäsparken är i princip färdigställd bortsett från sista delen ner mot älven som beräknas kunna färdigställas under 2019.

2 Färjenästerrassen

Färjenästerrassen som färdigställdes 2012 är en svagt sluttande parkanläggning med gräsytor, trädplanteringar, lekplats och promenadvägar som leder upp till Platån.

3 Pölsebobacken

En spännande långsmal, släntliknande park som tar upp nivåskillnaderna mellan kajnivån i torrdockan och den högre nivån på Platån. Parken har två utsiktsplatser där den södra är en sågad klack i berget. Sluttande ramper leder upp genom Pölsebobackens bokplanteringar.

4,5,6 Trädgårdar och vasspark

Två små avgränsade trädgårdar anläggs på ömse sidor om dockans mynning. De muromgärdade miniparkerna får frodig grönska och blir små oaser för rekreation. Strax öster om dockan ligger de gamla stapelbäddarna från varvstiden. Stapelbädd 5, som idag är helt igenfylld, är en liten vasspark i strandkanten. Stapelbädd 6 som fortfarande är intakt, har kompletterats med sittplatser på den mellanliggande piren samt en ljusanläggning på det sluttande betongplanet.

13 oktober, 2011

  • VEriksberg_214x268_VR
    VEriksberg_214x268_filmpuff