Platser och torg

I och mellan de olika ministadsdelarna finns ett flertal platser do my homework write my essay, torgbildningar och andra gaturum för handel, evenemang och mänskliga möten. Samtliga kännetecknas av vackra markarbeten, sittplatser i skyddade lägen och planteringar.

1 Dockans kajer och träbryggor

Torrdockans kajer, sju respektive tio meter breda, kompletteras med lägre träbryggor. Det blir två 400 meter långa promenadstråk med butiker, uteserveringar och sittplatser. Här blandas båtfolk med flanörer, cyklister och rullskridskoåkare. En drygt fyra meter bred gång- och cykelbro förbinder östra och västra sidan.

2 Bockkranstorget

Vid bockkranens västra ben kommer områdets största torg med måtten 100 x 50 meter att ligga. Platsen vid dockans mynning har en fantastisk utsikt över älven och in mot centrala Göteborg. Här planeras ett färjeläge med omstigningsplats till lokalbussar. Torget kommer do my homework write my essay att ha zoner med sittplatser och avgränsningar med låga murar samt grönska och trädplanteringar. Bockkranstorget beräknas kunna färdigställas 2014.

3 DW Flobäcks plats

Visionen för D W Flobäcks plats, området vid dockans inre del, är att det ska bli områdets knutpunkt. Hit koncentreras verksamheter, butiker, service mm. En tjugo våningar hög byggnad blir landmärke för Västra Eriksbergs centrum och med trädplanteringar markerar torgets öst-västliga axel. Torget hålls fritt och öppet för att kunna utnyttjas för tillfälliga scener, skateparks, basketplaner och liknande. Åt söder finns idag trädäck i flera nivåer. Mot dockans långa vattenspegel skapas dessutom kontakt med vattnet. Framöver planeras här trevliga uteserveringar.

4 De fyra vindarnas plats

I mitten av platån hittas ett litet torg som är stadsdelens gröna vardagsrum. Trädplanteringar och sittplatser kompletteras av breddade trottoarer som ger plats för uteserveringar. Torget är en naturlig mötesplats för de kringboende.

14 oktober, 2011

  • VEriksberg_214x268_VR
    VEriksberg_214x268_filmpuff